शब्द शब्द जपुन ठेव ( नरेन्द्र प्रभू )

मी वाचलेल्या साहीत्यामधील चांगले, मला आवडलेले भाग या ब्लॉगवर दिले आहेत. : नरेन्द्र प्रभू

पैसा खाता येत नाही.

केवळ त्या नंतर
जेव्हा  शेवटचं झाड तोडलं जाईल.

केवळ त्या नंतर
जेव्हा  शेवटच्या विहरीचं पाणी विषारी  होईल.

केवळ त्या नंतर
जेव्हा  शेवटचा मासा पकडला जाईल.

केवळ त्या नंतर
तुम्हाला  समजेल, की पैसा खाता येत नाही.


ब्र

ले. कविता महाजन

राजहंस प्रकाशन

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

कागदाचा पुनर्वापर म्हणजेच निसर्ग संवर्धन

Followers

My Blog List

१ डिसेंबर २००८ पासून वाचनसंख्या

मराठी ब्लॉग विश्व