शब्द शब्द जपुन ठेव ( नरेन्द्र प्रभू )

मी वाचलेल्या साहीत्यामधील चांगले, मला आवडलेले भाग या ब्लॉगवर दिले आहेत. : नरेन्द्र प्रभू

वाराणशी

वाराणशीलाच बनारस म्हणतात किंवा काशीही. वाराणशीभोवती असंख्य दंतकथा गुंफलेल्या आहेत आणि त्यातूनच हे शहर किती पुरानकालीन आहे , त्यावर प्रकाश पडतो. जगाच्या इतिहासातलं सलग वस्ती असलेलं हे बहुधा सर्वात जुनं शहर असल्याचं कायम संगितलं जातं. आपल्या भारतातल्या प्रवासात मार्क ट्वेननं 'बनारस हे इतिहास, परंपरा आणि दंतकथा यापेक्षाही पुरातन आहे.... खरं तर या सगळ्याच्या वयोमानाच्या दुपटीनं !' असं निरीक्षण नोंदवून ठेवलं आहे.

जुन्या वाराणशीत खरोखरच जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी स्वर्गीय शक्ती वास करत असल्याचं वाटत राहतं .

गंगा

ज्युलियन क्रॉडाल हॉलिक

अमेय प्रकाशन


0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
There was an error in this gadget

कागदाचा पुनर्वापर म्हणजेच निसर्ग संवर्धन

Followers

My Blog List

१ डिसेंबर २००८ पासून वाचनसंख्या

मराठी ब्लॉग विश्व